?> Serwis, naprawa klimatyzacji Łódź | HVAC Systems

Serwis

naprawa, konserwacja, przeglądy okresowe

serwis naprawa nabijanie klimatyzacji łódźRegularny serwis klimatyzacji to podstawa poprawnie działającego systemu chłodniczego. Zalecamy dokonywanie przeglądu instalacji co 6 miesięcy (lub zgodnie z wymogami producenta danego urządzenia). W miejscach publicznych takich jak szpitale, sklepy, siłownie, czy biura przebywa o wiele osób więcej niż w zwykłym mieszkaniu, dlatego należy dbać o system klimatyzacji częściej, aby zapobiec nie tylko jego mechanicznemu zniszczeniu i coraz słabszemu przepływowi powietrza, co za tym idzie spadku wydajności i wzrostowi kosztów eksploatacji, ale przede wszystkim zapobiec powstawaniu szkodliwych bakterii, grzybów i pleśni. W miarę eksploatacji serwis klimatyzacji może się również wiązać z koniecznością wymiany zużytych części eksploatacyjnych, co przekłada się na dłuższą żywotność i bardziej wydajną pracę systemu.

Serwis klimatyzacji

Prace serwisowe obejmują midzy innymi:

 • kompleksowy przegląd instalacji oraz urządzeń,sprawdzenie stanu filtrów i ich czyszczenie lub wymiana na nowe,

 • sprawdzenie stanu wentylatorów i przepływu powietrza przez skraplacz w cleu wykrycia usterek łopatek, ciał obcych oraz innych uszkodzeń,

 • zweryfikowanie stanu elektroniki,

 • sprawdzenie połączeń (szczelności) układów freonowych, usunięcie nieszczelności i ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego,

 • pomiar natężenia prądów,

 • pomiar ciśnień ssania i tłoczenia,

 • pomiar temperatur (przed parownikiem, za parownikiem, temperatura zewnętrzna),

 • kontrola pracy sprężarki,

 • czyszczenie skraplacza,

 • prostowanie lamel wymiennika,

 • czyszczenie parownika – przedmuchanie, odkażanie środkiem bakteriobójczym i grzybobójczym dopuszczonym do użycia wewnątrz pomieszczeń, w których przebywają ludzie,

 • czyszczenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej,

 • sprawdzenie drożności instalacji odpływu skroplin, w tym pompki skroplin.

Naprawa klimatyzacji

Obok regularnych przeglądów serwisowych klimatyzacja może wymagać naprawy. Naprawa klimatyzacji obejmuje:

 • diagnostykę usterki,
 • wymianę wadliwych komponentów,
 • optymalizację pracy systemu po naprawie.

Jako profesjonalny serwis klimatyzacji zajmujemy się również modernizacją istniejących układów klimatyzacyjnych. Rozpoznajemy problem w instalacji, określamy niezbędne do wykonania zmiany.